DEN ENGAGERADE

LEDARENS DAG

 

21 MAJ 2018

ANMÄL DIG

Välkommen att fira alla engagerade ledare!

 

Cykeln har en dag, den internationella dansen har en dag och kanelbullen har en dag. Eftersom ledaren har saknat en dag, beslutade vi på Stratvise att 2014 instifta Den engagerade ledarens dag för att uppmärksamma alla engagerade ledare i Sverige.

 

Den 21 maj 2018 är det återigen dags att uppmärksamma och hylla alla engagerade ledare. På den engagerade ledarens dag erbjuder vi ledare från både offentlig och privat sektor ett tillfälle att bli inspirerade och lära av varandra. Under lättsamma former får du delta i korta seminarier med experter inom ett aktuellt ämne och modererade paneldiskussioner kring ledarskap. Här får du möjlighet att i en intim miljö ta del av och bidra med egna erfarenheter och inspel samtidigt som du kan inspireras av andra engagerade ledare för att fortsätta ligga i framkant.

 

Hashtags: #ledarensdag #engageradledare #digitalisering

Årets tema är

 

Artificiell Intelligens och ledarskap

För ca 12 000 år sedan skedde den största förändringen i mänsklighetens historia, vi blev bofasta.

 

För 250 år sedan började den industriella revolutionen där maskiner ersatte mycket av det muskelarbete som tidigare hade utförts av människor och djur.

 

220 år senare kom den digitala revolutionen, med PC:n i spetsen som ersatte många av de arbetssysslor som vi människor tidigare hade utfört.

Vid båda dessa revolutioner behövdes människan som operatör av de maskiner som utförde arbetet, den mänskliga intelligensen krävdes fortfarande för att maskinerna skulle kunna utföra sitt arbete.

 

Maskinerna har kunnat ersätta monotona och repetitiva uppgifter som inte har krävt någon eller lite kognitiv förmåga, men de arbeten som endast har kunnat utföras av  högutbildad personal har varit skonade från maskinernas intåg - men gäller det fortfarande?

 

I den digitalisering som just nu sker är artificiell intelligens (AI) ett av de mest aktuella och fantasieggande ämnena. Redan idag finns många exempel på hur datorer lärt sig att efterlikna mänskligt beteende genom smarta algoritmer för att underlätta vår vardag och stödja oss i våra jobb, så som att klippa våra gräsmattor eller analysera röntgenbilder på våra sjukhus.

 

Det många frågar sig är om AI kommer ta våra jobb eller om det kommer underlätta vår vardag så att vi människor kan fokusera på det vi tycker är kul och drivs av. Flera experter menar att i den transformation av samhället som stöds av digitaliseringen, kommer artificiell intelligens att ersätta många arbetsmoment, men också skapa nya yrken och roller.

 

Vissa rapporter pekar på att så många som 300 000 nya jobb kommer skapas fram till år 2030 i Sverige.

 

Som ett led av de nya roller som kommer skapas talas det om arbetsplatser med en "Augmented Workforce”, eller "Förstärkta Medarbetare" - medarbetare och maskiner i ett avancerat samspel som optimerar utförandet och prestationen.

– Men hur förhåller man sig som chef till att leda både människor och maskiner? Och hur får man sina medarbetare att omfamna denna transformation av arbetsroller och organisationsstrukturer?

 

De frågor vi under dagen hoppas få svar på är:

 

  • Hur kommer AI att påverka våra arbetsplatser de närmaste åren?

 

  • Vilka nya färdigheter krävs av en chef för att leda både människa och maskin?

 

  • Hur gör man som ledare för att få sina medarbetare att gå från sin nuvarande roll till att bli en ”förstärkt medarbetare”?

AKTUELLT OM A.I.

 

Daddy's Car: en poplåt helt komponerad av AI – i Beatles-stil.

Talarna

Offentliggörs inom kort

 

...

 

 

Offentliggörs inom kort

 

...

 

 

Offentliggörs inom kort

 

...

 

 

Moderatorer

Offentliggörs inom kort

 

...

 

 

Offentliggörs inom kort

 

...

 

 

Kontakt

HOUSE OF STRATVISE

Adress: Engelbrektsplan 2, 3tr

Telefon: 08-522 255 65

HEM

Hem

TEMAT

TEMAT

TALARNA

TALARNA

DEN ENGAGERADE

LEDARENS DAG

KONTAKT

KONTAKT

ANMÄL DIG

ANMÄL DIG