DEN ENGAGERADE

LEDARENS DAG

 

21 MAJ 2018

Tack till alla som var med att fira de engagerade ledarna!

 

Cykeln har en dag, den internationella dansen har en dag och kanelbullen har en dag. Eftersom ledaren har saknat en dag, beslutade vi på Stratvise att 2014 instifta Den engagerade ledarens dag för att uppmärksamma alla engagerade ledare i Sverige.

 

Den 21 maj 2018 var det återigen dags att uppmärksamma och hylla alla engagerade ledare. På den engagerade ledarens dag erbjöd vi ledare från både offentlig och privat sektor ett tillfälle att bli inspirerade och lära av varandra. Under lättsamma former fick vi delta i korta seminarier med experter inom ett aktuellt ämne och modererade paneldiskussioner kring ledarskap. Här tog vi i en intim miljö del av och bidrog med egna erfarenheter och inspel samtidigt som vi inspirerades av andra engagerade ledare för att fortsätta ligga i framkant.

 

Hashtags: #ledarensdag #engageradledare #digitalisering

Bilder

Årets tema är

 

Artificiell Intelligens och ledarskap

För ca 12 000 år sedan skedde den största förändringen i mänsklighetens historia – vi blev bofasta.

 

För 250 år sedan började den industriella revolutionen där maskiner ersatte mycket av det muskelarbete som tidigare hade utförts av människor och djur.

 

220 år senare kom den digitala revolutionen, med PC:n i spetsen som ersatte många av de arbetssysslor som vi människor tidigare hade utfört.

Talarna

Ann-Therese Enarsson

 

VD på TCO:s tankesmedja Futurion som fokuserar på att försöka förstå vad som händer i framtidens arbetsliv. Hon har tidigare bland annat varit generalsekreterare för A Non Smoking Generation och varit chef för samhällskontakter och forskning på Systembolaget.

Ann-Therese Enarsson kommer att prata om framtidens arbetsliv med fokus på hur våra arbetsplatser och roller kommer att förändras av AI samt vilka färdigheter som kommer att krävas i framtiden, både av medarbetare och ledare.

 

Harald Kjellin

 

Professor i data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet och har även en grundexamen i psykologi. Han doktorerade i artificiell intelligens redan 1994 och har dessutom 25 års erfarenhet av konsultverksamhet i ledarskap med inriktningarna kommunikationsteknik, beslutsfattande, förhandlingsteknik och maktspel i organisationen.

Harald Kjellin kommer måla upp en bild av vad AI är för någonting, hur det kommer påverka oss människor i vår framtida vardag och vilka möjligheter och risker som finns med AI.

 

Stefan Vlachos

 

Stefan Vlachos är Verksamhetschef för Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset. Stefan ansvarar för innovationsportföljen och partnerskap med näringsliv. Han har 24 års erfarenhet av arbete inom sjukvården och telekom/internet/media/underhållning. Stefan är en av världens första personcertifierade innovationsledare enligt ISO/IEC 170254.

 

Stefan har haft roller som inkluderar VD, CTO och styrelsepositioner. Han har en MBA från INSEAD och är civilingenjör i teknisk fysik från Lunds Tekniska Högskola, där han gjorde sitt exjobb på artificiella neurala nätverk 1993.

Moderator

Cecilia Hjertzell

 

Strategichef på Odyssey – ett martechbolag som arbetar med att hjälpa företag att automatisera försäljning och kommunikation med bl.a. AI-lösningar. Hon har tidigare varit varumärkesansvarig för Telia, byråchef för digitalbyrån Söderhavet och nordeuropeisk marknadschef för Bosch Home. De tekniska möjligheter som behövs för att lösa i princip alla våra mänskliga utmaningar finns tillgängliga för oss. Men hur säkerställer vi att kunskapen och drivkrafterna att använda möjligheterna och för rätt syften finns? Den frågan möter Cecilia dagligen – nu vill hon gärna låta frågan ta plats på den Engagerade Ledarens dag.

Program

16.00

Välkommen

 

16.15

Tillsammans upptäcker vi Birgitte Söndergaards konst

 

17.20

Harald Kjellin

 

Professor i data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet

 

18.45

Ann-Therese Enarsson

 

VD på Futurion

 

19.50

Stefan Vlachos

 

Verksamhetschef på Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset

 

21.00

Avslutning

 

Mellan diskussioner och samtal som fyller hjärnans behov fyller vi på med diverse läckerheter som tillgodoser gommens och magens behov.

AKTUELLT OM A.I.

 

Daddy's Car: en poplåt helt komponerad av AI – i Beatles-stil.

Birgitte Söndergaard ställer ut

I anslutning till Den Engagerade Ledarens Dag har vi fått den fantastiska möjligheten att visa ett urval av Birgitte Söndergaards färgsprakande och talande konst! Just nu är hon mycket efterfrågad och kommer att synas i olika gallerier och separatutställningar framöver.

 

 

Om Birgitte

 

Birgitte Söndergaard Svensk skådespelerska, konstnär och programledare född i Vänersborg 1957. Målar företrädesvis i olja, pastell och akvarell. Hon har deltagit i ett antal separat- och samlingsutställningar i Sverige och övriga Europa,bland annat i jurybedömd konstsalong på Louvren i Paris. Hon är representerad i många offentliga miljöer och hos privata samlare bland annat Sverige, Frankrike, Italien och USA.

 

HEMSIDA

Kontakt

HOUSE OF STRATVISE

Adress: Engelbrektsplan 2, 3tr

Webbplats: www.stratvise.se

Telefon: 08-522 255 65

Vid båda dessa revolutioner behövdes människan som operatör av de maskiner som utförde arbetet, den mänskliga intelligensen krävdes fortfarande för att maskinerna skulle kunna utföra sitt arbete.

 

Maskinerna har kunnat ersätta monotona och repetitiva uppgifter som inte har krävt någon eller lite kognitiv förmåga, men de arbeten som endast har kunnat utföras av  högutbildad personal har varit skonade från maskinernas intåg - men gäller det fortfarande?

 

I den digitalisering som just nu sker är artificiell intelligens (AI) ett av de mest aktuella och fantasieggande ämnena. Redan idag finns många exempel på hur datorer lärt sig att efterlikna mänskligt beteende genom smarta algoritmer för att underlätta vår vardag och stödja oss i våra jobb, så som att klippa våra gräsmattor eller analysera röntgenbilder på våra sjukhus.

 

Det många frågar sig är om AI kommer ta våra jobb eller om det kommer underlätta vår vardag så att vi människor kan fokusera på det vi tycker är kul och drivs av. Flera experter menar att i den transformation av samhället som stöds av digitaliseringen, kommer artificiell intelligens att ersätta många arbetsmoment, men också skapa nya yrken och roller.

 

Vissa rapporter pekar på att så många som 300 000 nya jobb kommer skapas fram till år 2030 i Sverige.

 

Som ett led av de nya roller som kommer skapas talas det om arbetsplatser med en "Augmented Workforce”, eller "Förstärkta Medarbetare" - medarbetare och maskiner i ett avancerat samspel som optimerar utförandet och prestationen.

– Men hur förhåller man sig som chef till att leda både människor och maskiner? Och hur får man sina medarbetare att omfamna denna transformation av arbetsroller och organisationsstrukturer?

 

De frågor vi under dagen hoppas få svar på är:

 

  • Hur kommer AI att påverka våra arbetsplatser de närmaste åren?

 

  • Vilka nya färdigheter krävs av en chef för att leda både människa och maskin?

 

  • Hur gör man som ledare för att få sina medarbetare att gå från sin nuvarande roll till att bli en ”förstärkt medarbetare”?

TEMAT

KONTAKT

Hem

TALARNA

ANMÄL DIG

TEMAT

KONTAKT

TALARNA

HEM

DEN ENGAGERADE

LEDARENS DAG

ANMÄL DIG

FACEBOOK

INSTAGRAM

LINKEDIN

TWITTER